آلن برادلی

                                        

 

شرکت راکول اتوماسیون با معرفی یک خط جدید از کنترل کننده های منطقی و قابل برنامه ریزی را به بازار جهانی معرفی کرد که توانست بخش بسیار بزرگی از صنعت جهانی را وابسته به تجهیزات خود کند، در سال 2007 راکول اتوماسیون تمرکز اصلی خود را برسیستم های قدرت، اتوماسیون و فن آوری اطلاعات بیشتر کرد.

همچنین شرکت پایدار فیدار با افتخار اعلام می کند که می تواند در زمینه اتوماسیون صنعتی و درایوهای شرکت آلن بردلی با قیمت و زمان تحویل مناسب درخدمت صنعت کشور باشد.

شرکت آلن برادلی آمریکا یکی از بزرگترین شرکتهای سازنده PLC در جهان است که به همراه شرکت زیمنس آلمان بیش از 50 درصد بازار فروش PLC در جهان را از آن خود کرده است.

 

 

 

بالا