استخدام

فضای حاکم در شرکت پایدار فیدار، فضایی پویا و بالنده و در عین حال قانون‌مدار و مشتری‌محور است. پایبندی به ارزش‌های انسانی پیش از هر اصل دیگری چارچوب فعالیت‌های پایدار فیدار را مشخص می‌کند

 

 

جهت ارسال رزومه

ایمیل:    info@p-fidar.ir

بالا