ایتون EATON

                                                 

شرکت ایتون یک شرکت چند ملیتی می باشد، این شرکت در ایرلند شروع به کار کرد و در ایالات متحده شروع به گسترش کرد.

این شرکت در زمینه ارائه راه حل های مناسب برق صنعتی و مکانیکال تأسیس گردید و در سال 2014 با نیرو انسانی حدود 1000 کارمند در بخشهای مختلف تأمین کننده نیاز بیش از 175 کشور جهان است.

بخش برق:

این بخش رهبری کننده کل در بخش های توزیع قدرت، کیفیت توان، اتوماسیون صنعتی و محصولات و خدمات کنترل فدرت است که عبارتند از قطع کننده مدار، تابلو، سیستم های UPS، واحد های توزیع برق، کنترل کننده های موتور، سنسور رله، رله و اینورترها هستند.

 

بالا