سیستمهای SCADA

سیستمهای SCADA

سیستمهای SCADA

SCADAیا Supervisory Control And Data Acquisition از اصول کلی سیستمهای DCS پیروی می کند.گرچه هردو سیستم بر پایه یک هدف بنا شده اند. تفاوتهای عمده ای نیز باهم دارند از جمله این تفاوتها می توان به نوع کاربرد و کارآیی این سیستمها

SCADA چیست؟

 SCADAیا Supervisory Control And Data Acquisition از اصول کلی سیستمهای DCS پیروی می کند.گرچه هردو سیستم بر پایه یک هدف بنا شده اند. تفاوتهای عمده ای نیز باهم دارند از جمله این تفاوتها می توان به نوع کاربرد و کارآیی این سیستمها اشاره کرد.سیستم SCADA همانطور که از نام آن پیداست یک سیستم کنترل کامل نیست بلکه جهت ارائه مدیریت نظارت و بررسی برکنترل و جمع آوری اطلاعات طراحی شده و اهداف اولیه و طراحی و تولید آن عبارتند از مونیتورینگ، مدیریت در تصمیم گیری در کنترل و اعلام اخطار و آلارم در مواقع مورد نیاز از طریق یک مرکز واحد می باشد.

هسته اصلی این سیستم بسته های نرم افزاری حرفه ای هستند که برروی سخت افزار ها استاندارد و مشخصی از قبیل PLC ها ویاRTU( (Remote Terminal Units قرار گرفته اند.

سیستم SCADAعلاوه بر کاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی از امکانات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز کاربرد دارد.اندازه اینچنین تاسیساتی از 1000تا چندین ده هزار کانال I/O می باشد. و با کمک شبکه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد.

 

 

سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS،VMSو UNIXقابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های SCADAبه سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linuxگرایش پیدا کرده اند.

معماری SCADA

این بخش ویژگیهای مشترک در تمام سیستمهای SCADAرابیان می کند.

 معماری سخت افزار

دو لایه اصلی در سیستم SCADAعبارتند از:Client Layer که یک تقابل بین انسان و ماشین فراهم می کندو Data Server Layerکه اغلب داده های پروسه های کنترل را اداره می کند.

DataServerبا تجهیزات میدان (Field) ارتباط برقرار می کنندوکنترلرهای پروسه و PLCمستقیما و یا از طریق شبکه ها یا فیلد باسها ی اختصاصی (siemens H1) و یا غیر اختصاصی (Profibus) به آن متصل می شوند.

Data Serverها یا به یکدیگر یا از طریق شبکه اترنت (Ethernet LAN)

به ایستگاهای Clientمتصل می شوند.شکل 1-2 نوعی از معماری سخت افزار را نشان می دهد.

 

معماری نرم افزاری

نرم افزار های سیستم SCADA بر پایه تکنولوژیهای Multitasking و RealTime استوار شده است وسیستم بانک اطلاعاتی آن نیز RTDB(Real-Time DataBus)،نام دارد که برروی یک یا چند Server همزمان پیاده سازی و اجرا می شودServer سیستم وظیفه پاسخگویی به اعمال مشخص مانند: pollingcontrollers،alarm checking،calculation،logging and archiving) را بر عهده دارند.

در عین حال امکان تخصیص یک Server به اعمال خاصی مانندAlarm checking،datalogger،historian وجود دارد.

 ارتباطات

ارتباطات داخلی

ارتباط Server-Client و Server- Server بر پایه event-drivenاست و از پرو تکل TCP/IPاستفاده می کنند.

دستیابی به تجهیزات

ارتباط بین field و client از طریق روشهای polling انجام می شود. بدین ترتیب که Data Server پارامتر مورد نظر خود را از کنترلر در خواست کرده وآنرا می خواند، کنترلر نیز در این زمان پارامتر مورد نظر را به Server ،Pass می کند.سرعت polling برای پارامترهای مختلف، متفاوت است.

سیستم SCADA برای اغلب PLCهای مشترک درایور های ارتباطی فراهم می کند و در بسیاری موارد از FieldbusesوModbus استفاده می شود.

از سه نوع Fieldbuses متداول از Profibusو Worldbusپشتیبانی می شود امادر بسیاری موارداز CANbus پشتیبانی نمی شود.

یک Data serverمی تواند از چندین پروتکل ارتباطاتی پشتیبانی کندواسلاتهایی برای اضافه کردن کارتهای واسط دارد.

 واسط ها (Interfacing)

نرم افزار سیستم SCADA واسط های زیررا برای ارتباط با کاربرفراهم می آورد:

PC سیستم APACS پشتیبانی از استاندارد های ماکروسافت مانند DDE (Dynamic DataExchange) که اجازه رویت اطلاعات در صفحه گسترده EXCEL،DDL(Dynamic LinkLibrary)و Embedding) OLE(Object Link and فراهم می کند.

Scabality (قابلیت گسترش)

Scabality به معنی امکان گسترش سیستم کنترل مبنی بر SCADAدر موقع لزوم با اضافه کردن سرور های ویژه ، ایستگاههای Clientو تعداد متغیرهای نرم افزاری و سخت افزاری تحت کنترل است.SCADAبوسیله داشتن چندین Data Server متصل به چند کنترلر به Scabality دست می یابد.

هر Data Serverپیکربندی بانک اطلاعاتی و RTDB مخصوص به خود داردو عهده دار اداره یک sub-setاز متغیرهای پروسه است (اداره الارم ها و بایگانی داده ها)برچسب ها:
،
،
،
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا