نیروگاه

انواع نیروگاههای تولید برق به صورت زیر می باشند که ابتدا تک تک نوشته و توضیحات آن را قرار می دهیم   1- تولید انرژی توسط جزر و مد 2- تولید انرژی توسط بیوماس 3- تولید انرژی توسط باد ......   سیستم تصفیه آب جهت تولید بخار چون آب مورد نیاز برای تولید بخار و جبران کمبود سیکل آب و بخار بایستی کیفیت بس...

بیشتر بخوانید...
بالا