معرفی نرم افزار WinCC

  SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION سامانه های اسکادا از دیر باز به منظور کنترل و نظارت بر فرآیندها ، سیستمها و تجهیزات مختلف در صنایع مطرح بوده اند و امروزه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مدرن، سامانه های اسکادا تبدیل به یک جز اجتناب ناپذیر در صنعت گشته اند. سامانه های اسکادا عمو...

بیشتر بخوانید...
بالا