دستاوردهای NYPA در زمینه کاربردهای ادوات FACTS

درشبکه قدرت شهر نیویورک جهت کنترل توان عبوری از بخشی از شبکه، از یک سیستم الکترونیک قدرت با سرعت عملکرد زیاد استفاده شده است. سیستم مذکور که در آن ازجدیدترین فن‌آوری موجود در زمینه ادوات FACTS (سیستم‌های انتقال AC انعطاف‌پذیر Flcxible ACTransmission Systems) استفاده شده است در پست Power Authorit...

بیشتر بخوانید...
بالا