کنترل درجه حرارت کمپرسور

اغلب کمپرسورهایی که در سیستم های تبرید تراکمی کار می کنند از نوع رفت و برگشتی (Reciprocating) بوده و توسط گاز برگشتی از اواپراتور خنک می شوند . یعنی سیم پیچهای موتور در معرض جریان مستقیم گاز مبرد قرار دارد. و اگر چنانچه درجه حرارت اواپراتور در شروع راه اندازی و یا بر اثر کمبود گاز بالا رود و یا ...

بیشتر بخوانید...
بالا