فناوری شبیه سازی و تحلیل سیستم های قدرت

فناوری شبیه سازی و تحلیل سیستم های قدرت   سیستم های قدرت با سطح ولتاژ 1000 kv بالاترین سطح ولتاژ بکاررفته برای انتقال قدرت توسط خطوط انتقال هوایی طویل می باشند. در این سیستم ها، ترانسپوزه نمودن هادیهای خطوط 1000 kv بواسطه مشکلات عایقی امکان پذیر نبوده و لذا این خطوط از نظر ساختاری نامتقارن می با...

بیشتر بخوانید...
بالا