تکرار کننده (ریپیتر)

تکرار کننده (ریپیتر) چیست؟ تکرار کننده‌ی دو طرفه (دوپلکس) اختراع سخت وپیچیده ای نیست بلکه نوعی رادیوی دو طرفه(2)  است. این   د ستگاه سیگنال‌های رادیویی را روی بسامدی در یافت   و همزمان روی بسامد دیگری ارسال می‌کند. این  سامانه هااغلب در نقاط بلند ، مانند  بلندی‌های طبیعی و یا ساختمان‌های بلندنصب...

بیشتر بخوانید...
بالا